Array

20 средношколци Роми го завршија курсот по англиски јазик

 Во текот на оваа учебна 2013 – 2014 година Здружението на граѓани „ФИЛЕО“ благодарение на Фондацијата “New Start in East”  од Норвешка во склоп на проектот „Поддршка на средношколци и студенти Роми“ 20 средношколци Роми успешно го завршија курсот по англиски јазик и се здобија со сертификати за завршениот степен.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ “ФИЛЕО”

Отвара повик за програма за туторство за студенти роми за академска 2013/14 година

Здружението на граѓани „ФИЛЕО“е формирано со доброволно здружување на граѓаните за остварување на целите и задачите на Здружението и е непрофитна граѓанска организација која е формирана во 2007 – та година како иницијатива поддржана од Норвешката Нетворт Мисија која со својата без резервна поддршка ја поддржа идејата на едно ново здружение кое работи на полето на младите и едукацијата.

   Прочитај повеќе

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ “ФИЛЕО”

Отворен повик за студентски иницијативи и проекти

Здружението на граѓани „ФИЛЕО“ е формирано во 2007 година, тоа е самостојно во организирањето и остварувањето на своите цели, интереси, и активности утврдени со статутот. Нашата мисија е Филео да прерасне во ресурсен и едукативен центар кој ќе е во функција на вклучување и унапредување на младите во општествените текови, со фокус / области на делување млади (Градење на капацитети, Менторство, Активизам, Застапување и лобирање, студентски истражувања) како и образование (основно, средно, високо и програмата за туторство) и со Cross cutting области (Родова еднаквост, Медиумска застапеност, Вмрежување и Мултикултурализам), нашата визија е да станеме препознатлива организација на Европско ниво за застапување на итересите на младите.

   Прочитај повеќе

 ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ “ФИЛЕО”

Објавува повик за учество на работилница

 Здружението на граѓани „ФИЛЕО“е формирано со доброволно здружување на граѓаните за остварување на целите и задачите на Здружението и е непрофитна граѓанска организација која е формирана во 2007 – та година како иницијатива поддржана од Норвешката Нетворт Мисија која со својата без резервна поддршка ја поддржа идејата на едно ново здружение кое работи на полето на младите и едукацијата.

   Прочитај повеќе