Мисија и визија - ФилеоЗа нас - Филео

 

Мисија: Филео е ресурсен Центар кој е во функција на вклучување и унапредување на младите во Општествените текови.

Фокус/ област на делување:

  • Млади

-  Градење на капацитети

-  Менторство

-  Актовизам

-  Застапување и лобирање

-  Студентски иницијативи

  • Образование

-  Основно

-  Средно

-  Високо

-  Туторство

Области на вкрстување

  • Родова еднаквост
  • Медиумска застапеност
  • Вмрежување
  • Мултикултурализам

 

ВИЗИЈА Препознатлива органозација на Европско ниво за застапување на интересите на Младите.