Донирај - ФилеоДонирај - Филео 

Здружение на граѓани ФИЛЕО Скопје

Стопанска Банка А.Д Битола

Денарска жиросметка: 500-0000005611-72

Девизна жиросметка: MK07500701000158844

Ова е нашата денарска и девизна сметка на која ќе може да донирате средства. Доколку Ви е потребно помош околу начинот на донација контактирајте со нас.