Прокти - Филео
  • Курс за едукација и запознавање на деца и млади од Ромска националност со Англискиот Јазик
  • Курс за запознавање, едукација и работење на Компјутери за деца и млади
  • Во рамките на нашата програмска цел продолжуваме со организирање на работилници за градење и подигање на нивото на општото воспитание, културата, правилното однесување и вградување на вистински вредности кај младите.
  • Курс за Шиење односно младите се запознават со процесот на производство на различни текстилни производи како и користење и работа на машините.
  • Курс за запознавање и свирење на жичан инструмент - Гитара
  • Курс за запознавање и свирење на дувачки инструменти (Труба, Тромбон и Хорна). За реализирање на овој курс ни помагаат нашите пријатели професори од Средното Музичко Училиште  „Илија Николовски Луј“ од Скопје.