1 Самарјанска торба 2014
2 Завршна приредба 2011 - 2012 - Филео
3 Свечено отварање - Филео
4 Прием и реновирање на ЕЦ - Филео