Настани

Градење на капацитети на средношколци Роми 

 Здружението на граѓани ФИЛЕО во текот од 5 до 7 септември оваа година преку поддршка од страна на New star in West ја реализираше тридневната школа која е во склоп на програмата за градење на капацитетите на средношколците Роми на теми за Пишување на есеј и техники на истражување за подготовка на проектна задача.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

8-ми Април Меѓународниот ден на Ромите 

 Здружението на граѓани ФИЛЕО по повод 8-ми Април Меѓународниот ден на Ромите во општината Шуто Оризари заедно со своите членови организираше настан на кој симболично се поделија 500 освежувачи со Ромско знаме и логото на ФИЛЕО. Целта на овој настан беше да се подигне нивото на национално припадност, единство и гордост на граѓаните од општината.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Еднодневна работилница за средношколци Роми на тема “ЕФЕКТИВНО УЧЕЊЕ”

 Здружението на граѓани ФИЛЕО од Скопје на 28.03.2014 година има организираше еднодневна работилница наменета за средношколци Роми на тема “ЕФЕКТИВНО УЧЕЊЕ” со следниве подтеми: Што е Знаење?, Што е Учење?, Стилови на учење, Важни карактеристики на Учење, Мотивирање за учење, Техники на фаќање на Белешки, Менаџирање на време како и Менџирање на Стрес.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

20 средношколци Роми го завршија курсот по англиски јазик

 Во текот на оваа учебна 2013 – 2014 година Здружението на граѓани „ФИЛЕО“ благодарение на Фондацијата “New Start in East”  од Норвешка во склоп на проектот „Поддршка на средношколци и студенти Роми“ 20 средношколци Роми успешно го завршија курсот по англиски јазик и се здобија со сертификати за завршениот степен. Курсевите се реализираа во периодот од Март – Јуни, 2014 година во училиштето за странски јазици „Интер култура“ во Скопје.

 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: