Напомена за правилно пополнување:

- Најпрво треба да ја симнете “Апликација за конкурс - програма за туторство“ која е во pdf формат, за да може правилно да ја пополните треба да поседувате една од поновите верзии на Adobe Acrobat Reader.
- Откако ќе ја отворите апликацијата на вашиот компјутер за полесно и по прегледно поплнување на полињата во истата вкучете ја опцијата Highlight Existing Fields која се лоцирана на вашиот горен десен агол.
- Од како ќе ги пополните сите оначени полиња во треба да ја зачувате/снимите вака полнетата апликација преку опцијата File > Save As... или само на Save.

Вака правилно пополнетата апликација треба да ја прикачите на нашата веб платформа во делот „прикачи апликација програма за туторство„

Исто така потребно е да го превземете документот „план на активности„ во Word формат да го пополните и истиот документ повторно да го прикачите во вториот дел на истата веб платформа во делот наменет за прикачување на планот активности кој е наменет за електорнско аплицирање на тековниот конкус двата документа истовремено на овој начин прикачени да ги испратите.
Или пак вака правилно пополнети двете апликации со сите потребни информации да ја испечатите во хартиена форма и да ја испратите на адресата на Здружението.

План за активности                   Апликација за конкурс - програма за туторство
 Извештај за тутор Отворен повик за конкурс
Извештај за туториран